Press "Enter" to skip to content

Nota informativa de Juns per Llívia.

De  Junts per Llívia volem informar a la nostra Vila  dels projectes  que té el nostre Ajuntament i de les decisions aprovades en els Plens  Municipals. 

  El passat 20 de juny es va fer el Ple del  “Cartipàs”, el primer  de la nova legislatura. La majoria absoluta, que va donar‐li la diferència dels 11 vots, ha permès al govern de la nostra Vila, format per Endavant Cerdanya ‐ Esquerra republicana  ‐ Llívia Futur, apujar‐se els sous que han volgut , sempre dins dels paràmetres de la llei .

Les retribucions dels càrrecs electes aprovades en el ple són :   Dedicació Import anual brut Sr Elies Nova 90% 38.207,02 € Sr Roger Alsina 50% 21.226,12 € Sr Josep Ramon Rotllant 60% 25.471,34 € Sr Jaume Tuset 50% 21.226,12 € Sra. Elena Folch 40% 16.980,12 € 123.111,50 € Retribucions totals brutes 40.626,80 € Cost de la seguretat social a càrrec de l’empresa 163.738,30 € Total cost ajuntament anual Aquest 163.738,30 € equivalen, aproximadament, al triple de l’anterior legislatura. 

  L’assistència a les juntes de govern es pagaran amb  300€, amb una periodicitat de 2 cops al mes. La junta de govern està formada per: Sr. Elies Nova, Sr. Roger Alsina, Sr. Josep Ramon Rotllant i Sr.  Jaume Tuset .   Si algun d’aquests regidors  acabés  cotitzant en una altra administració , mínim  cobraria  600€ de l’Ajuntament de Llívia .

Per altra banda, per assistència a cada Ple es cobrarà 60€ per regidor, amb una periodicitat trimestral.   Seran les úniques retribucions econòmiques que cobraran els regidors de Junts per    Llívia. Recordem que en l’anterior legislatura, l’assistència al Ple tenia una retribució econòmica de 230.30€ .

Junts per Llívia   Llívia , 12 de juliol 2019

One Comment

  1. jane ningú jane ningú julio 12, 2019

    Es el que ha votat la vila soberana de Llivia.
    I punt

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.